VYHLAŠUJEME -HLEDÁME LIDI PRO SBOR ,POJĎME SPOLEČNĚ ZPÍVAT A UZDRAVOVAT SVĚT.....KYTARY,HOUSLE ,FLÉTNY............S LÁSKOU KE VŠEM BYTOSTEM...........

 

ŠÍŘÍM LÁSKU..

MÝM POSLÁNÍM JE SVÍTIT,INSPIROVAT.

JSEM NOSITELKOU SVĚTLA  A  JE MÝM POSLÁNÍM OTEVÍRAT LIDSKÁ SRDCE

JSEM VDĚČNÁ A ŠŤASTNÁ,ŽE JSEM INSPIRACÍ PRO DRUHÉ

JSEM VDĚČNÁ A ŠŤASTNÁ,ŽE ZAHRNUJI SVOU LÁSKOU DRUHÉ

 

 

ŠÍŘÍM LÁSKU SKRZE SVÉ BYTÍ

 

 

 

 

ZPÍVÁM SRDCEM