NAMASTÉ

MÝM POSLÁNÍM JE SVÍTIT,INSPIROVAT.

JSEM NOSITELKOU SVĚTLA  A  JE MÝM POSLÁNÍM OTEVÍRAT LIDSKÁ SRDCE

 

 

ŠÍŘÍM LÁSKU SKRZE SVÉ BYTÍ

 

 

 

 

ZPÍVÁM SRDCEM